/Files/images/Снимокы.PNG

Сучасний стан міжнародних зв’язків України у різноманітних сферах життєдіяльності, вихід її в Європейський та світовий простір, нові політичні, соціально-економічні та культурні реалії потребують певних трансформацій у галузі навчання іноземних мов, статус яких у нашій країні має тенденцію до постійного зростання. У Державному стандарті зазначено, що вся система шкільної освіти в галузі іноземних мов має виробляти в учнів уміння іншомовного спілкування, що сприятиме інтеграції українського суспільства до світової спільноти.

/Files/images/map1.jpg Основна мета навчання іноземної мови в ХСШ №155 (англійська та німецька мови) полягає в розвитку в учнів уміння використовувати іноземну мову як інструмент у діалозі культур і цивілізацій сучасного світу. Ця мета передбачає взаємопов’язані комунікативні і соціокультурний розвиток учнів засобами іноземної мови для підготовки їх міжкультурного спілкування у різноманітних сферах життєдіяльності.

Презентація ХСШ №155 "Мовні групи"

Презентація "Міжнародне співробітництво в школі"

Сертифікат-подяка за співпрацю в проекті "World Without Borders"

/Files/images/novosti/Сертифікат-подяка червень 2016.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 403