/Files/images/novini_2016-2017/proforientacia.jpg
Співпраця ЗЗСО з закладами вищої освіти (ЗВО) – це вимога часу, яка ніколи не зменшується, не зникає.
Із року в рік зростають вимоги до школи, до рівня знань її учнів, їх вихованості. Зростають вимоги до професійного росту вчителя, його фахового рівня. І педагогічних читань, конференцій, психолого-педагогічних семінарів, самоосвітньої роботи вчителя уже не вистачає у його творчому зростанні.
Практика довела, як багато значить у забезпеченні високого фахового рівня вчителя, його професійної майстерності співпраця школи з закладами вищої освіти.
Створення навчально-матеріальної бази з навчальних дисциплін, опанування новими формами і методами роботи з учнями по забезпеченні в них високого рівня знань, умінь і навичок, вдосконалення роботи з обдарованими дітьми, робота з молодими спеціалістами, розширення кругозору як учня, так і вчителя – це лише частинка того, що дає школі взаємозв’язок з ЗВО. І чим більше народжуватиметься угод про цю співпрацю і їх реалізація, тим ефективнішою, результативнішою буде робота школи.
Це активізує, зацікавлює, допомагає у рості одному і другому колективу. Це здружує не тільки дорослих, а й дітвору.
Дорослі і діти вчаться толерантності, у них формується вміння порівнювати, аналізувати, робити відповідні висновки.
Народжується дух гарного, дружнього змагання у роботі, бо кожна сторона, побачивши успіхи колег і ровесників, навіть поза своєю свідомістю уже хоче зробити щось вагоміше, краще, цікавіше.
У дні творчих зустрічей колектив педагогів і дітей намагаються показати друзям красу рідного краю, традиції і звичаї рідної школи, познайомити зі своїми здобуттями, зі своїми друзями.
І народжується ще один уже великий колектив однодумців, який робить одну спільну справу: формує особистість, творить Людину.
З метою підвищення фахової майстерності вчителів школи, впровадження диференційованого підходу до навчання учнів, професійної орієнтації молоді та створення системи безперервного навчання, згідно договорів та угод, налагоджено співпрацю школи з багатьма закладами вищої освіти (НФУ, ХНУРЕ, ХНУВС, НТУ "ХПІ" та ін.)
-

Співпраця школи з ЗВО передбачає роботу в кількох напрямках:

- підвищення психологічної та методичної компетентності вчителів школи;
- контакти вчителів школи з викладачами ЗВО з метою консультацій та обміну досвідом;
- проведення тренінгів викладачами та студентами ЗВО для учнів школи;
- проведення агітаційно-роз’яснювальної та професійно-орієнтаційної роботи з учнями.

/Files/images/novini_2016-2017/1.jpg

Учасники науково-практичної конференції «Активізація науково-дослідницької діяльності серед учнів старших класів» у Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна«Активізація науково-дослідницької діяльності серед учнів старших класів»

/Files/images/novini_2016-2017/2-1.jpg

Учні 11-А класу - переможці олімпіади з математики у Харківському національному аерокосмічному університеті ім. Жуковського

/Files/images/novini_2016-2017/3-3.jpg

Зустріч батьків учнів 10-11-х класів з представниками ЗВО міста

/Files/images/novini_2016-2017/4.jpg

Учасники семінару «Основи організації наукових досліджень» у Харківському національному університеті міського господарства ім. О.М. Бекетова

/Files/images/novini_2016-2017/5-1.jpg

Учні-учасники пробного ЗНО з математики організованого викладачами Харківського національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського

/Files/images/novini_2016-2017/6.jpg

Учасники семінару за темою: «Творчість - як прояв особистості» у Харківському національному університеті радіоелектроніки

/Files/images/novini_2016-2017/7.jpg

/Files/images/novini_2016-2017/8.jpg

Курси для учнів старших класів на тему: «Що заважає розвитку інноваційних процесів в Україні?» за участю викладачів Харківського національного автомобільно-дорожнього університету

/Files/images/novini_2016-2017/9.jpg

/Files/images/novini_2016-2017/10-1.JPG

Дні відкритих дверей у Харківському національному фармацевтичному університеті та Харківському національному університеті міського господарстваім. О.М. Бекетова

/Files/images/novini_2016-2017/11-11.jpg

/Files/images/novini_2016-2017/12.jpg

Участь учнів школи у лабораторно-практичних дослідженнях на базі Харківського національного фармацевтичного університету

/Files/images/novini_2016-2017/13-13.JPG

/Files/images/novini_2016-2017/14.JPG

Екскурсія до Харківського національного економічного університету

/Files/images/novini_2016-2017/15-15.jpg

/Files/images/novini_2016-2017/16.JPG

Участь випускників школи у науково-практичній конференції, присвяченій Дню науки в Українській інженерно-педагогічній академії

/Files/images/novini_2016-2017/17.jpg

/Files/images/novini_2016-2017/18.jpg

Учасники учнівських олімпіад з хімії та правознавства на базі Харківського державного університету харчування та торгівлі і Харківського національного університету внутрішніх справ

Кiлькiсть переглядiв: 505