/Files/images/12949111249438.jpg

Обов'язок без права – це рабство; право без обов'язків – анархія.
(Ф. де Ламенне)
Правове виховання — виховна діяльність школи, сім'ї, правоохоронних органів, спрямована на формування правової свідомості та навичок і звичок правомірної поведінки школярів.

Мета правового виховання учнів

формування в них правової культури громадянина України, що складається передусім зі свідомого ставлення до своїх прав і обов'язків перед суспільством і державою, закріплених у Конституції України, з глибокої поваги до законів і правил людського співжиття, готовності дотримуватися й виконувати закріплені в них вимоги, що виражають волю та інтереси народу, активної участі в управлінні державними справами, рішучої боротьби з порушниками законів.

/Files/images/p_34404_1_gallerybig.jpg

Правове виховання в нашій школі

здійснюється на основі Конституції України, Закону України «Про освіту», Програми правової освіти населення України, Сімейного кодексу України, Конвенції про права дитини, Декларації прав дитини, Загальної Декларації прав людини, Всесвітньої декларації про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей, шкільної програми правової освіти та річного плану роботи школи. Молодшим школярам надаються початкові знання про норми поведінки під час вивчення курсу «Я і Україна», «Основи здоров`я», на годинах спілкування.
Метою правового виховання в школі є формування в кожного учня системи знань з питань основ держави та права, розвиток інтересу до цієї галузі знань і зв'язок права з навколишньою дійсністю; інтересу до її законодавчих та виконавчих органів; прищеплення навичок правосвідомої поведінки; формування потреб та вмінь активно захищати в установленому законом порядку свої права та законні інтереси інших осіб, тому в школі розроблена програма правового виховання, до якої включені такі заходи:
1. Проведення місячника, тижня права;
2. Засідання ради профілактики правопорушень;
3. Зустрічі з працівниками правоохоронних органів, органів юстиції;
4. Проведення годин спілкування, лекцій, бесід, консультації з правової тематики;
5. Робота з громадськими організаціями.
6. Консультації для батьків.

/Files/images/img_2081.jpg /Files/images/img_2088.jpg /Files/images/dscf1998.jpg/Files/images/dscf2004.jpg

У шкільній бібліотеці постійно діє виставка книг з правової освіти «Права людини починаються з прав дитини" яка знайомить учнів з літературою:
 • Конституція України.
 • Закон України про охорону дитинства.
 • Конвенція про права дитини.
 • Декларація прав дитини.
 • Декларація про державний суверенітет України.
 • Юридична енциклопедія (том І, ІІ, ІІІ).
 • Основні чинні кодекси і закони України.
 • Предотвращение торговли людьми и эксплуатации детей.
 • Проблемы права, государства, общества, народа, личности, нации (том І, ІІ).
 • Запрошуємо до діалогу.
 • Великий довідник школяра (5-11 класи).
Кiлькiсть переглядiв: 309